marketing / marchnata

Develop a strong brand, with equally robust marketing communications, and it will be an asset that will pay dividends.   

Do your customers, beneficiaries, donors, staff and the public understand your vision and mission? Too often there is a mismatch in the way key stakeholders - even staff members - think about an organisation and the way it perceives itself. 

It is important to have in place a coherent and consistent brand. Working with designers and others, I can project manage the evaluation of your existing brand, and develop its potential rebrand, including strong identity, impactful messaging, visual imagery and logo. 

Additionally, I can pull together a bespoke house style guide that will suit your budget, and/or follow an existing house style guide to deliver on-message and on-brand newsletters, leaflets, and annual reviews. 

______________________

Datblygwch frand a deunydd marchnata cryf a byddant yn talu ar eu canfed.

Ydi eich cwsmeriaid, buddiolwyr, ariannwyr, staff neu'r cyhoedd yn deall eich gweledigaeth a chenhadaeth? O bryd i'w gilydd bydd barn eich prif gynulleidfaoedd yn stryffaglu i gyd-fynd â'r delwedd yr ydych chi'n gobeithio cyfleu. 

Mae'n bwysig bod eich sefydliad â brand cydlynol a chyson. Gan weithio gyda dylunwyr, argraffwyr ac eraill, gallaf drefnu gwerthusiad o'ch brand presennol, neu, os rhaid, llywio'r prosesau i ail-frandio, gan gynnwys hunaniaeth gref, negeseuon trawiadol, a delweddau a logo addas.

Yn ogystâl, gallaf lunio canllaw 'steil sefydliad' sy'n briodol i'ch cyllideb neu ddatblygu cylchlythyrau, taflenni, ac adolygiadau blynyddol sy'n gweddu'ch brand a chanllaw arddull presennol.