media / cyfryngau

The media landscape is changing, but a well drafted press release has the same kudos as a trending tweet. If you want your organisation to make waves, it needs to engage with every media channel, including the more traditional. 

I offer extensive experience in media relations, formulating media plans, identifying audiences, developing three key messages and lines-to-take, writing press releases and diary notices, and selling in news stories and features to journalists. 

In short, I can offer your organisation a full press office function, advising on the best timing for media launches, drafting opinion pieces that will provoke debate, manage creative photo-call concepts, and provide an out-of-hours press response service. 

Together, we can bring about the best conditions possible to secure blanket media coverage for the issues that matter most to you.

_____________________

Mae'n wir bod y cyfryngau yn newid, ond mae'r sgil tu ol i ddatganiad i'r wasg grymus yr un mor effeithiol a'r sgil i ddenu cannoedd o ddilynwyr i gyfrif trydar. Os ydych chi am fod yn destun siarad, mae angen i chi ymwneud â phob sianel cyfryngau, gan gynnwys y rhai mwy traddodiadol.

Rwy'n cynnig profiad helaeth mewn cysylltiadau â'r cyfryngau, gan gynnwys llunio cynlluniau cyfryngau ar sail cynulleidfaoedd, datblygu tair neges a chwestiynau ac atebion allweddol, ysgrifennu datganiadau i'r wasg a hysbysiadau dyddiadur, a gwerthu syniadau a straeon i newyddiadurwyr.

Yn fyr, gallaf weithredu, i bob pwrpas, fel 'swyddfa'r wasg', yn eich cynghori ar yr amseriad gorau am lansiad yn y cyfryngau, drafftio darnau barn i ysgogi trafodaeth, creu cysyniadau creadigol am gyfleon ffotograffiaeth yn ogystâl â gwasanaeth tu allan oriau swyddfa.

Gyda'n gilydd, gallwn ddatblygu yr amodau gorau posibl i sicrhau sylw sylweddol i'r materion sy'n bwysicaf oll i chi.