copywriting / ysgrifennu

Time is precious. It can be difficult to juggle conflicting demands and to meet the various opportunities - and deadlines - facing you. 

I can meet with you to discuss your needs and use your house style to write the copy you need, whenever you need it. 

I pride myself on crafting tailored copy that remains true to policy detail, while resonating with target audiences. 

I have written chapters in books, opinions in newspapers, newsletters, annual reports, presentations, press materials, leaflets, speeches, and more.

_________________________

Mae amser yn werthfawr ac mae'n gallu bod yn sialens i gymryd mantais o bob cyfle sy'n dod eich ffordd, ac i wneud cyfiawnhad i'ch sefydliad o fewn yr amser a roddwyd i chi. 

Gallaf gyfarfod â chi i drafod eich anghenion a defnyddio eich steil sefydliad i ysgrifennu'r copi sydd ei angen arnoch, pryd bynnag y byddwch ei angen.

Ymhyfrydaf mewn datblygu gwaith ysgrifenedig wedi'i deilwra yn fanwl ac yn ffyddlon i'ch polisiau tra'n taro deuddeg gyda'ch prif gynulleidfaoedd, gan gadw'r ddysgl yn wastad. 

Rydw i wedi ysgrifennu cylchlythyrau, adroddiadau blynyddol, cyflwyniadau, deunyddiau i'r wasg, barn mewn papurau newydd, taflenni, areithiau, a mwy.