campaigns / ymgyrchoedd

Successful campaigning is a bit like climbing a mountain: you need to keep focused on your destination, follow the path you've mapped out, be prepared for stormy weather, and not give up when the going gets tough. 

Over the years, I've worked on many high-profile, multimedia marketing campaigns, like Macmillan Cancer Support's 'World's Biggest Coffee Morning' or The Body Shop's 'Stop Sex Trafficking of Children and Young People'. I've also worked with policy and advocacy teams to deliver important legislative and policy change, including two national referendum campaigns. 

Let me support you to deliver the change you want to see. I can provide strategic advice on the development of your advocacy and campaign plans that will best respond to the opportunities and challenges facing your organisation in today's policy-making landscape. 

I will guide you towards the change you want to see locally, nationally or internationally. 

___________________

Digon tebyg yw'r sgiliau sydd angen arnoch i ymgyrchu'n llwyddiannus i gyrraedd copa mynyddrhaid i chi ganolbwyntio ar y brig, dilyn y llwybr rydych chi wedi'i fapio, paratoi am dywydd stormus a pheidio rhoi'r gorau iddi pan fydd pethau'n mynd yn anodd.

Yn ystod fy ngyrfa, rydw i wedi gweithio ar sawl ymgyrch farchnata amlwg, aml-gyfrwng, fel diwrnod codi arian blaengar Cymorth Canser Macmillan 'Bore Coffi Mwya'r Byd' neu ymgyrch The Body Shop 'Stop Sex Trafficking of Children and Young People'. Yn ogystâl â hynny, rydw i wedi cyd-weithio gyda nifer o dimau polisi ac eiriolaeth i ddiogelu newid ym mholisiau cenedlaethol a deddfwriaeth gwlad, gan gynnwys dwy ymgyrch refferendwm genedlaethol.

Gyda thueddiadau polisi yn newid yn ddiddiwedd, gallaf gynnig eich sefydliad gyngor strategol i ddatblygu cynlluniau eiriolaeth ac ymgyrchu penodol fydd yn ymateb i'r cyfleoedd a heriau'r dyfodol. 

Rydw i'n hyderus gallaf eich harwain tuag at y newid rydych chi am weld yn lleol, yn genedlaethol neu'n fyd-eang.