events / digwyddiadau

Event planning can be one of the most stressful tasks facing an already overstretched team. Outsourcing your event management could save you time and money, while simultaneously improving the overall event experience.

I have a wealth of experience in organising receptions, press conferences, campaign launches, cross party roundtable discussions, and stands at party conference season. I can source the venue, manage event logistics, advise on the guest list, develop dedicated PR and marketing plans, prepare briefing materials and speeches, liaise with your volunteers, and offer post-event follow-up.

Together we can make your event the success it deserves to be. 

___________________________

Mae trefnu digwyddiad safonol yn un o'r tasgau hynny sy'n gallu rhoi unigolyn, tim neu'r sefydliad gyfan dan straen dychrynllyd.  Un ateb yw ei arall-gyfeirio'n allanol, gan arbed arian ac amser yn ogystâl â gwneud y digwyddiad ei hun yn brofiad pleserus i bawb. 

Mae gen i brofiad helaeth o drefnu derbyniadau, cynadleddau i'r wasg, seminarau traws-bleidiol, digwyddiadau i lansio ymgyrchoedd a hyd yn oed stondin yng nghynhadleddau'r pleidiau yn yr hydref a'r gwanwyn.  Rydw i ar gael i ddarganfod lleoliad eich digwyddiad, rheoli'r logisteg, drafftio rhestr gwadd, creu cynlluniau cysylltiadau cyhoeddus a marchnata penodol, heb son am ddatblygu deunydd briffio, a'r gwaith cadw a chynnal wedi'r digwyddiad. 

Gyda'n gilydd, gallwn wneud eich digwyddiad yn llwyddiant ysgubol.